Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

მოგესალმებით

თქვენ ეწვიეთ Excellent Dreams RP'ს ფორუმს, როგორც სტუმარი, იმისთვის რომ გაეცნოთ ყველანაირ საკითხს ფორუმზე, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან ავტორიზაცია, თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ.

Sign in to follow this  
Phil Coulson

უარყოფილია RP ბიოგრაფია [უარყოფილია]

Recommended Posts

unknown.png

S.H.I.E.L.D

შილდი როგორც სტრატეგიული სამშობლოს ინტერვენციის, აღსრულების და ლოჯისტიკის განყოფილება, სამშვიდობო და ჯაშუშური სააგენტო კოდით S.H.I.E.L.D.. შილდი არის შექმნილი ჯაშუშობის, სპეციალური სამართალდამცავი და ანტიტერორისტული სააგენტო, რომელიც, შექმნილია Phillip Coulson-ისა და Gustavo Santaolalla-ს მიერ 1990 წლის 16 სექტემბერს. 
მთავარი ბაზა იგივე აკრონიმი თავდაპირველად ნიშნავდა უზენაეს შტაბს, საერთაშორისო ჯაშუშობისა და სამართალდამცავ სამმართველოს. იგი შეიცვალა 1997 წელს და გახდა სტრატეგიული საფრთხის ჩარევის ჯაშუშობის ლოგისტიკის დირექტორატი. S.H.I.E.L.D. წარმოადგენს მთავრობის ერთერთ დამოუკიდებელ ფრაქციას შილდს ხანდახან უწევს რთული გადაწყვეტილებების მიღება რის შედეგადაც ჩვენი აგენტები არჩევანის წინაშე დგებიან რითაც ერთ კრიმინალს მეორე კრიმინალის დახმარებით ვანადგურებთ რათქმაუნდა ეს ყველაფერი ხდება უკიდურეს შემთხვევაში ასერომ შილდს აქვს უფლება რომ კრიმინალთანაც კი დაამყაროს კავშირი მნიშვნელოვანი ოპერაციების ჩასატარებლად და თუ საჭირო გახდა ერთ მხარეს შილდი დაეხმარება კიდეც მაფიის პირად ანგარიშწორებაში ან ბიზნესების ომების დროს რათქმაუნდა ეს შილდს თუ დააკმაყოფილებს სახელმწიფო საქმეების ან რაიმე ღირეული და ფასეული ინფორმაციის / თანამშრომლობის დროს. ამასთან ერთათ S.H.I.E.L.D. კორპორაცია აღიარებულია სხვა ფრაქციების ხელმძრვანელობის მიერ როგორიცაა: SAPD, F.B.I, LS Army, Prezident და სხვა. S.H.I.E.L.D.-ს აქვს ყველანაირი უფლება რომ სამთავრობო პირის ნებართვის გარეშე აიყვანოს სამოქალაქო პირი და წაიყვანოს ოფიციალურ დაკითხვის ოთახში თუ ის არის დამნაშავე ან იმყოფება ძებნაში ან კიდევ ხდება გამოძიება. S.H.I.E.L.D-ის ადმინისტრაციის ბრძანების მიხედვით S.H.I.E.L.D-ის თანამშრომელს აქვს უფლება ჩაერიოს Mafia და Gang დაპირისპირებებში როგორც ორივე მხარის წარმომადგენელი (უკიდურეს შემთხვევაში) და მოახდინოს რეაგირება რათა მოხდეს სიტუაციის განეიტრალება. ასევე S.H.I.E.L.D- ის წევრს აქვს უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა ფედერალურ გამოძიებაში და ზოგიერთ სიტუაციაში თავის თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა, და გაუძღვეს გამოძიებას რათქმაუნდა FBI დირექტორის ნებართბის თანხლებით, როგორც წამყვანი ორგანო; ასევე S.H.I.E.L.D- ის აგენტს აქვს უფლებამოსილება აწარმოოს კერძო გამოძიება ნებისმიერ პირზე ფარულად, იქნება ეს სამოქლაქო თუ სამთავრობო პირი. S.H.I.E.L.D- ს აქვს უფლებამოსილება რომ გაასაიდუმლოს ნებისმიერი იმფორმაცია და შეინახოს კონფიდენციალურად ყველანაირი ორგანოსგან როგორიცაა : LSPD,ARMY, [გარდა FBI-ს დირექტორის / ვიცე დირექტორის] და ა.შ. .  S.H.I.E.L.D-ს აქვს უფლებამოსილება ქონდეს საკუთარ დაქვემდებარებაში როგორც უძრავი ისე მოძრავი ქონება, ასევე მას გააჩნია ბიზნესების ქონის უფლება ბიუჯეტისა და კავშირების გასაფართოვებლად.
S.H.I.E.L.D-ის ყველა თანამშრომელს აქვს უფლება იაროს ოპერაციებსა თუ მისიებზე, როგორც კორპორატიული და ოფიციალური ასევე არაოფიციალური ტრანსპორტითა და ფორმით(კონფიდენციალურობისათვის. S.H.I.E.L.D-ის თანამშრომელი არაა ვალდებული რომ წარუდგინოს მისი პირადობისა ან დაბადების მოწმობა სხვა სოციალურ ან სამთავრობო პირს, რადგან S.H.I.E.L.D-ის ყველა თანამშრომლის ინფორმაცია არის მკაცრად გასაიდუმლოვებული და კონფიდენციალური(გამონაკლისია FBI-მაღალჩინოსნის ბრძანებით). S.H.I.E.L.D-ის თანამშრომელს აქვს უფლება მოახდინოს როგორც სამთავრობო, ასევე სამოქალაქო პირის ლიკვიდაცია მაღალი თანამდებობის პირის ბრძანების მიხედვით.  ასევე ყველა თანამშრომელი თუ აგენტი, ბრმად და უსიტყვოდ ემორჩილება დირექტორის ბრძანებას. 


                                                 S.H.I.E.L.D დირექტორის უფლებამოსილება
ZDdpMTF5di5wbmc

S.H.I.E.L.D-ის დირექტორს აქვს უფლება გასცეს ბრძანება რომელიც შეეწინააღმდეგება ეთიკის ან ჰუმანურობის ნორმებს. დირექტორს აქვს უფლება გამოცხადდეს სამთავრობო პრიორიტეტულ შეხვედრებზე, თუ შეხვედრის მიზეზი მნიშვნელოვანია. S.H.I.E.L.D-ის დირექტორს აქვს უფლება რომ საკუთარ თავზე აიღოს და ჩაიბაროს ხელმძღვანელობა ნებისმიერ ფედერალურ გამოძიებასა და ოპერაციაში, ფედერალური  ბიუროს დირექტორთან მოლაპარაკებით. ასევე S.H.I.E.L.D-ის დირექტორს აქვს უფლებამოსილება რომ დროებით დაატოვებინოს პოსტი ნებისმიერ სამთავრობო პირს და გასცეს მისი სპეციალურ იზოლატორში გადაყვანის ბრძანება(President-ის თანხლებით და სპეციალური საბუთების გაფორმების შემდეგ). S.H.I.E.L.D-ის დირექტორს აქვს უფლება რომ გასცეს ბრძანება ნებისმიერ პირზე პირადი ინფორმაციის მოძიების და გამოყენების შესახებ. ასევე მას აქვს უფლება რომ კონფიდენციალურად იმოქმედოს და არ გაამჟღავნოს S.H.I.E.L.D-ის მფლობელობაში მქონე ობიექტების ადგილმდებარეობა, ასევე კონფიდენციალურად შეინახოს მისი ადგილმდებარეობა. S.H.I.E.L.D-ის დირექტორს აქვს უფლება რომ გასცეს განკარგულებები სხვა სამთავრობო ორგანიზაციების წევრებისათვის როგორიცაა : LSPD, Army; მყარ მტკიცებულებაზე დაყრდნობით, დაუმორჩილების შემთხვევაში კი დააკავოს იგი როგორც ოფიციალური ასევე არაოფიციალური გზების გამოყენებით.[გამონაკლისი FBI დირექტორთან მოლაპარაკებით და პრეზიდენტთან და სენატთან] 


                                                              S.H.I.E.L.D ბიზნესები და ქონება

S.H.I.E.L.D-ს აქვს უფლება რომ კონფიდენციალურად შეინახოს ინფორმაცია ყველა ტიპის ქონებაზე რომელიც არის მის დაქვემდებარებაში. ასევე მას აქვს უფლება რომ შეისყიდოს ნებისმიერი რაოდენობის ბიზნესი (ბიუჯეტისა და კავშირების გაფართოების მხრივ).  

რეზულტატი:
 4M7IWwP.gif
1)-ფრაქციის წევრებს შეუძლიათ დაამყარონ კრიმინალთან კავშირი [კონკრეტულად: ბიზნესების ომების დასახმარებლად გარკვეული თანხის და შილდის სახელმწიფო საქმეში დახმარების სანაცვლოდ / მხოლოდ ამისთვის ]

[შესწორება: მინდა ავღნიშნო რომ რეზულტატის დასტურის შემდეგ როვა ავალთ War-ზე კვადრატის გარედან შევებრძოლებთ სხვას და არა შიგნით, როგორც 48,ბაიკერები აკეთებენ ასევე ავღნიშნავ რომ შილდის არცერთ პრივილეგიას გამოიყენებს ჩვენი ხალხი ბიზნესების ომებში როგორიცაა: ბორკილების დადება,მანქანაში ჩაგდება და სხვა ჩვენ როცა ამოვალთ War-ზე ვიქნებით ჩვეულებრივი მსგავსება 48,ბაიკერების მსგავსი და აქვე კიდევ ავღნიშნავ არცერთ პრივილეგიას არ გამოვიყენებთ და თუ ადმინისტრატორი შეესწრო ამფაქტს შეგიძლიათ Warn და Demorgan-ით დასაჯოთ აღნიშნული პიროვნება]

Edited by Gio_Basiladze

Share this post


Link to post
Share on other sites
სტუმარი
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • შექმნა...